Проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“

На 20 ноември 2023 г. фирма „Пътстрой-Габрово“ АД подписа Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0462-C01, с което стартира изпълнението на проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Общата стойност на проекта е 1 709 400.00 лв., от които 50% е безвъзмездно финансиране от МВУ, в размер на 854 700.00 лв.

Продължителността на проекта е 18 месеца.

Целта на проекта е, чрез въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа и локални съоръжения за съхранение на енергия, да се намалят производствените разходи.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати в края на изпълнението на проекта и които ще имат директен принос за надграждане на постигнатите до момента резултати и устойчиво повишаване на конкурентоспособността на „ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО“ АД са:

1. Повишаване на енергийната независимост;

2. Оптимизиране на производствените разходи;

3. Повишаване на баланса в произведената мощност чрез елиминиране на ефекта от непостоянното производство;

4. Ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост;

5. Намаляване на въздействието върху околната среда


« Назад към всички публикации