Сертификати

Система за управление на околната среда

Сертификат ISO 9001

Система за управление ЗБР

Сертификат акредитация

Декларация на ръководството за политика на управление.

Декларация на ръководството за политика на управление.

Декларация на ръководството за осигуряване на безпристрастността

Сертификат за акредитация на лаборатория за изпитване при Пътстрой-Габрово АД
Сертификат за акредитация на лаборатория за изпитване при Пътстрой-Габрово АД
Сертификат за акредитация на лаборатория за изпитване при Пътстрой-Габрово АД
Сертификат за акредитация на лаборатория за изпитване при Пътстрой-Габрово АД
Сертификат за акредитация на лаборатория за изпитване при Пътстрой-Габрово АД