За нас

"Пътстрой–Габрово" АД е регистрирано с решение № 1931/07.12.1998 г. на ГОС по фирмено дело № 1006/1998 г. в гр. Габрово. Дружеството е правоприемник на държавното "Пътстройинженеринг" ЕООД, което в последствие е вляно в него след приватизационната сделка с МРРБ.

Специализирани сме за строеж и поддържане на пътища, пътни асфалтови настилки, включително пътно-ремонтни работи, пътни съоръжения /мостове, водостоци, подпорни стени и други/ улични и паркови благоустроявания и др., свързани със съоръженията за колесен и пешеходен транспорт, производство на строителни и инертни кариерни материали, производство на асфалтови и бетонови смеси.

Ние работим предимно с местни суровини добивани със собствени инсталации и смесители.

"Пътстрой-Габрово" АД - разполага с:
            Кариера за добив на ломен камък, който е основна суровина за производството на фракционен материал, използван при производството на асфалтовите смеси и бетонови разтвори.

  • Две трошачно-сортировъчни инсталации за инертни материали с капацитет около 250 000 м3 годишно
  • Асфалтосмесител Марини 5
  • Бетонов възел за производство на бетон с капацитет 40 м3 на час
  • Гаражи с голям машинен парк от строителна механизация и снегопочистваща техника
  • Акредитирана лаборатория, съоръжена с най-съвременни уреди за изпитване и контрол на земни, пътностроителни и бетонови работи.  

Производството се контролира от акредитирана лаборатория за изпитване с разработена и внедрена система за управление на качеството и вътрешен контрол.