Car 

Пътстрой Габрово АД

Пътно строителство и пътно-ремонтна дейност

Защо да изберете Пътстрой Габрово АД?

Специализирано е за строеж и поддържане на пътища, пътни асфалтови настилки, включително пътно-ремонтни работи, пътни съоръжения /мостове, водостоци, подпорни стени и други/ улични и паркови благоустроявания и др., свързани със съоръженията за колесен и пешеходен транспорт, производство на строителни и инертни кариерни материали, производство на асфалтови и бетонови смеси.

Red car Martello

Актуално

Пътстрой Габрово АД разполага с:

  • Кариера за добив на ломен камък
  • Две производствени инсталации за инертни материали
  • Асфалтова база с асфалтосмесител
  • Бетонов възел за производство на бетон
  • Модерен авто и машинен парк
  • Лаборатория за изпитване на асфалти, бетони, битуми

Можете да ни потърсите по всяко време!