Актуално

 • Проект BG16RFOP002-3.001-0452

  На 24.08.2017 г. на официална церемония бе връчен подписания от „Пътстрой-Габрово” АД на 14.08.2017 г. договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0452 "Разширяване производствената дейност на “Пътстрой–Габрово” АД.

  Прочети публикацията

 • Обекти на други възложители

  Изграждане пътни конструкции на подходи, вътрешни пътища към производствени сгради, паркинги и площадки.

  Прочети публикацията

 • Обекти по общини

  Ремонт улици и общински пътища общини Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново.

  Прочети публикацията