Актуално

 • Проект BG16RFOP002-2.077-0747

  На 03.08.2021 г. бе подписан договорът за безвъзмездна финансова помощ на „Пътстрой-Габрово” АД във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0747 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

  Прочети публикацията

 • Процедура за избор на изпълнител до 08.02.18г.

   „Пътстрой-Габрово” АД, гр. Габрово публикува процедура за избор на изпълнител с предмет “Закупуване на един брой нова инсталация за производство на полимер модифициран битум” на основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

  Прочети публикацията

 • Процедура за избор на изпълнител

  На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Пътстрой-Габрово” АД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет “Закупуване на един брой нова инсталация за производство на полимер модифициран битум”.

  Прочети публикацията